Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2019

23-08-2019 10:24

Ngày 23/8, Ban Chỉ đạo (BCĐ) giảm nghèo huyện phối hợp với Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho trên 300 học viên làm công tác giảm nghèo cấp huyện, cấp xã, trưởng các xóm bản, tổ dân phố của 15 xã, thị trấn (ảnh). Dự khai mạc có đồng chí Nguyễn Văn Thủy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo giảm nghèo huyện.

Trong thời gian 1 ngày các học viên được thông tin về các Quyết định, kế hoạch của UBND tỉnh Thái Nguyên, UBND huyện Đồng Hỷ liên quan đến chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020; việc tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, trong đó, đặc biệt nhấn mạnh về phương pháp, yêu cầu cũng như quy trình rà soát. Ngoài ra, các học viên cũng được hướng dẫn về chế độ báo cáo và hệ thống mẫu, biểu báo cáo thống nhất thực hiện trong toàn quốc. Trước ngày 10/12, UBND cấp huyện phải gửi báo cáo chính thức kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo về Sở Lao động Thương binh và xã hội để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ năng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cho cán bộ cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016-2020.

Trường Giang (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)