Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với huyện Phú Bình

08-08-2019 21:15

 

Chiều ngày 08/8, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đoàn công tác đã có buổi làm việc tại huyện Phú Bình, để đánh giá tình hình sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của huyện 7 tháng đầu năm; công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện. Tham gia Đoàn có lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Phú Bình đã báo cáo kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp 7 tháng đầu năm. Theo đó, tính đến tháng 8 tổng sản lượng cây lương thực có hạt vụ Đông Xuân 2018 – 2019 đạt trên 35.400/76.000 tấn, đạt 46,6% kế hoạch cả năm; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 16.300/32.400 tấn, đạt trên 50% kế hoach, bằng 99,5% so với cùng kỳ năm 2018; diện tích trồng rừng mới thực hiện trên 300/250 ha, đạt 130% kế hoạch. Về sản xuất vụ mùa năm 2019, lúa đang trong thời kỳ đẻ nhánh – đẻ nhánh rộ, làm đòng, cây sinh trưởng phát triển tốt, chưa có dịch bệnh xảy ra; tổng diện tích gieo cấy lúa vụ mùa 2019 là 7.200 ha, đạt 100% kế hoạch; tổng diện tích ngô vụ mùa đã gieo trồng ước thực hiện 600/600 ha, đạt 100% kế hoạch; tổng diện tích rau các loại ước thực hiện 410 ha,  đạt 100% kế hoạch. Về công tác xây dựng nông thôn mới (NTM), hiện nay huyện Phú Bình có 14/19 xã đạt chuẩn NTM; năm 2019 phấn đấu 3 xã (Tân Hòa, Tân Kim, Nga My) thực hiện các tiêu chí để đạt chuẩn NTM, dự kiến 3 xã sẽ hoàn thành được mục tiêu kế hoạch đề ra. Về tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, tính đến ngày 05/8 toàn huyện đã tiêu hủy trên 21.500 con lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh của gần 2.300 hộ chăn nuôi, với tổng sản lượng trên 1.200.000 kg thuộc 254 xóm của 19/20 xã, thị trấn trên địa bàn, còn duy nhất xã Bảo Lý chưa xuất hiện dịch bệnh.

Lãnh đạo huyện Phú Bình đề xuất với Đoàn công tác một số nội dung: Đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí để xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng dây truyền giết mổ gia súc, gia cầm, sản xuất chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGap. Đề nghị tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ công tác dồn điền đổi thửa; đồng ý chủ trương cho huyện nghiên cứu, khảo sát, lập dự án xây dựng công trình hồ đập thủy lợi tại xã Tân Khánh; hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp 03 công trình thủy lợi tại xã Tân Thành, Bàn Đạt, Tân kim đã được phê duyệt. Hỗ trợ thêm xi măng để thực hiện xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn, nhằm đảm bảo các tiêu chí về đích NTM. Đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí trong công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và duy trì tái đàn để đảm bảo sản lượng thịt xuất chuồng, duy trì nguồn cung thực phẩm…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả huyện Phú Bình đã đạt được trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt sự vào cuộc của huyện Phú Bình trong công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, đề nghị huyện tiếp tục duy trì tốt công tác đối phó với dịch bệnh, không để dịch bùng phát trở lại, cùng với đó, cần có phương án chuyển đổi phương thức chăn nuôi nhằm đảm bảo cơ cấu đàn vật nuôi. Tăng cường nguồn lực, đầu tư phát triển các HTX, các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng các mối liên kết giữa nhà nông với các doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp Phú Bình. Tập trung xây dựng NTM, rà sóat từng tiêu chí, thường xuyên kiểm tra giám sát từng xã để triển khai hoàn thành các mục tiêu đề ra… Đối với những đề nghị của huyện, đồng chí Phó Chủ tịch UBND yêu cầu các sở, ngành liên quan nghiên cứu cơ chế, chính sách tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh TâmThống kê truy cập

Đang truy cập:3414

Tổng truy cập: 1135538